SKLEP  WWW.KOSZULKI.MIROMIKO.PL PROWADZI:

*

MIROMIKO 

ul.Dzięcioła 8c

04-988 Warszawa

e-mail : koszulki@miromiko.pl

NIP: 1130461154 REGON : 145916821

*

numer konta  (Alior Bank) :

08 2490 0005 0000 4500 7209 6260

Miromiko ul.Dzięcioła 8c 04-988 Warszawa

*

1)Nasza Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.  Kontakt z firmą odbywa się poprzez formularz kontaktowy na stronie lub e-mail koszulki@miromiko.pl

 2)Nasza firma jest producentem, większości sprzedawanych artykułów. Przez co może zagwarantować najniższe ceny oraz dostępność oferowanych produktów. 

 3)Szablon , oferta, wszelkie umieszczone w ofercie zdjęcia oraz inne elementy są własności intelektualną Firmy, a ich powielanie, kopiowanie, wykorzystanie bez pisemnej zgody właścicieli będzie wiązało się z podjęciem czynności prawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm)

4)Dokonywanie zakupu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Zasady zamawiania

 

1. Zamówienia należy składać poprzez portal www.koszulki.miromiko.pl a dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem: koszulki@miromiko.pl.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę - za pośrednictwem Internetu. Wysyłka następuje w terminie podanym na stronach produktu (z reguły w ciągu 24-48 godz.)
 
3. W wyjątkowych sytuacjach, zdarzeniach losowych niezależnych bezpośrednio od nas (np. kradzież towaru, zniszczenie towaru, pomyłki w dostawach) zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym terminie, o którym Klient zostanie poinformowany.
 

4. Jeżeli po upływie 14 dni roboczych z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia informujemy o tym Klienta. W takim wypadku Klient ma prawo unieważnić zamówienie a jeżeli dokonał już zapłaty przelewem pieniądze zostaną mu zwrócone na jego konto bankowe (bez ponoszenia przez Klienta żadnych opłat).
 
5. Kupujący zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni kalendarzowych  nie będą realizowane.
 
7. Zespół Firmy, dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych produktów, były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności, za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. W  przypadku wystąpienia takich zmian, Klient detaliczny (konsument) ma prawo odstąpienia od zawartej umowy na odległość, ale tylko do 10 dni od daty otrzymania towaru.
 
8. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości lub też zostaną wykazane na dowodzie zakupu jako osobna pozycja. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Firma wystawia faktury VAT.  Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować, o tym przy składaniu zamówienia poprzez wypełnienie stosownego formularza i podać pełne dane firmy szczególnie z uwzględnieniem numeru NIP.

 
III.Zasady wysyłki 

1.Termin wysyłki zamówionych towarów podany jest na stronie głównej sklepu, wynosi zazwyczaj do 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty/przelewu za zamówione towary, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Firmą, a Kupującym. W okresie świąt , sezonie termin wysyłki może się wydłużyć, co ma związek z dużą ilością zamówień.

 2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, podany jest na stronie z oferowanym produktem i jest zależny od wagi przesyłki oraz kosztu pakowania. W przypadku zamówienia, większej liczby produktów koszt wysyłki ustalany jest na poziomie najwyższego kosztu dostawy powiększonego o opłaty dodatkowe zawarte w opisach poszczególnych towarów lub Cennikach Dostaw.

 3.Dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem nam jednorazowego pełnomocnictwa do składanego zamówienia, upoważniającego nas jako sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w Państwa imieniu i na Państwa rachunek. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych oraz przekazanie ich firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki.

4. Zapłata za towar; przewidujemy trzy sposoby: przedpłata, na nasze konto podanych w informacji -wysyłamy towar po zaksięgowaniu wpłaty. Przedpłata za pomocą systemów płatności (przelewy24)  . Przesyłka za pobraniem - wpłaca się gotówkę spedytorowi (jeżeli jest taka opcja)

5. Po uiszczeniu opłaty Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy lub jakikolwiek brak w zawartości. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie lub brak, natychmiast musi zostać sporządzony, w obecności doręczyciela, szczegółowy protokół reklamacyjny, w przeciwnym razie reklamacja może zostać nie uznana, a powstałe szkody będą usuwane na koszt kupującego. 

6. Firma odpowiada za przesyłki tylko do wysokości odszkodowania wypłacanego przez spedytora (zaginięcia). W praktyce jeżeli zawartość przekracza wartość 100 zł przesyłka jest wysyłana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej - przesyłką z dodatkowym ubezpieczeniem.

 IV.Zwrot towaru i reklamacje

1. Konsument, zawierając „umowę na odległość”, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (dostępne po skontaktowaniu się ze sprzedającym), w terminie 14dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki.Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony,nie nosić śladów uzytkownia (bez zapachów noszenia, proszków, perfum, dymu papierosowego) w oryginalnym opakowaniu wraz dowodem zapłaty . (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.). Przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie wolne od wad nie podlegają reklamacji.

 2. Produkty sprzedawany przez naszą firmę posiada gwarancję, o ile w jest to zaznaczone w opisie przedmiotu. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się z Firmą. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:

a) wysłanie produktu na adres firmy wraz z opisem przyczyny reklamacji, dowodem zakupu lub jego kopią (faktury lub paragonu), oraz numerem konta na który mamy dokonać zwrotu. Jeśli zapłata za zamówienie nastąpiła przez system płatności pieniądze zostaną zwrócone tą samą drogą.

Adres do wysyłki: Miromiko ul.Dzięcioła 8c 04-988 Warszawa

 

3. Towary nabywane przez firmy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne - strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), za wyjątkiem towarów, na które została udzielona odrębna rękojmia. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych). W takim przypadku towar należy dostarczyć do siedziby naszej firmy w stanie niezmienionym, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, w terminie 7 dni od momentu zakupu, gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku na magazynie zostanie dokonana korekta i należność za towar zostanie zwrócona. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC.

 4. Jeżeli dostarczony przez Klienta towar w celu reklamacji okaże się sprawny technicznie, to zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia usterki zgłaszanej przez kupującego-użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt sprzedawcy.

 5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy nie będą obierane.

 6. W przypadku zaginięcia przesyłki (szczególnie dostarczanej przez Pocztę Polską), Firma , po upływie 14 dni roboczych składa wniosek o Postępowanie Reklamacyjne w Placówce Pocztowej. Po otrzymaniu potwierdzenia od w/w urzędu o zaginięciu przesyłki, towar dokupującego jest wysyłany ponownie. Nie ponosimy odpowiedzialności za czas w jakim dostarczana jest odpowiedź spedytora.

 7. Jeżeli kupujący nie będzie posiadał protokołu reklamacji, potwierdzonego przez doręczyciela, to w takim przypadku naprawa i przesyłka sprzętu dokonywana jest na koszt kupującego.

 8. W przypadku, kiedy towar wybrany przez kupującego i dostarczony do niego, okaże się w złym rozmiarze lub o nie odpowiednich wymiarach, wówczas na żądanie kupującego jest możliwość wymiany towaru, ale wszelkie koszty przesyłki ponosi kupujący.

9. Jeżeli, po otrzymaniu zamówionego towaru, kupujący postanowi zwrócić towar z godnie z KC. do 14 dni, towar taki jest przyjęty, a pieniądze są zwracane na podane konto, lecz kwota jest pomniejszona o koszty związane z tą transakcją (koszty przesyłki towaru i koszty zwrotu pieniędzy na konto kupującego). Pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

 

V.Pozostałe ustalenia

1. Firma, nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, powstałe z winy Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 
2. Firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej, za niedostarczenie przesyłki, z powodu błędnie podanego adresu lub nie odebrania przesyłki. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną, (jeżeli kupujący dokonał przedpłaty na konto firmy,pieniądze są zwracane na podane przez niego konto, jednak pomniejszone o koszty związane z przesyłką i zwrotem towaru.

3. Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez podawania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. 

4. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.

 

DROGI KLIENCIE , DOKONUJĄC ZAKUPU AKCEPTUJESZ NASZE WARUNKI